Stoelmassage

Voor het welzijn van uw medewerkers én uw organisatie

Stoelmassage is een investering in het kostbaarste kapitaal van uw onderneming: uw werknemers. Zij zullen het ervaren als een blijk van waardering. Gebleken is dat daardoor   werkplezier en prestaties verbeteren.

De voordelen op een rij

 • In 15 minuten ontspannen, helder, fit en energiek.
 • Vermindert stress en klachten door verkeerde werkhouding.
 • Bevordert de circulatie, betere aanvoer van voedingsstoffen en afvoer van afvalstoffen.
 • De massage vindt plaats op locatie op een speciale stoel.
 • Interesse in de gezondheid van medewerkers, werkt motiverend.
 • Laagdrempelig: de massage wordt over de kleren heen gegeven.
 • Werkt preventief.
 • Stoelmassage is fiscaal aftrekbaar.

Preventieve werking van stoelmassage

Door werkdruk, veel computerwerk, steeds herhaalde bewegingen of door een verkeerde houding kunnen er klachten ontstaan zoals hoofdpijn, schouder-, nek- en rugklachten, pijnlijke armen, ellebogen en polsen en concentratieverlies. Als klachten verergeren heeft dit invloed op de gezondheid, het werkplezier en het welbevinden van de werknemer. Deze klachten kunnen overgaan in een gevoel van overbelasting en uiteindelijk uitmonden in ziekte en uitval. Stoelmassage kan preventief werken ter voorkoming van klachten en ziekteverzuim.

De behandeling

Bij stoelmassage worden drukpunten op hoofd, nek, schouders, armen, handen, rug en heupen gemasseerd. Deze punten zijn bekend vanuit de acupunctuur. De behandeling duurt ongeveer 15 minuten, niet langer dan een koffiepauze, en wordt over de kleding heen gegeven op een speciaal voor de massage ontwikkelde stoel. Door deze massage ontstaat er een betere doorstroming van bloed, lymfe en energie waardoor de werknemer zich weer fitter, energieker en helder voelt en stress en andere werk-gerelateerde klachten verminderen.

Fiscale voordelen

Stoelmassage op het werk heeft een aantal fiscale voordelen. Indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, is stoelmassage volgens de belastingdienst een vrije verstrekking. U kunt de kosten voor stoelmassage dus opvoeren als bedrijfskosten.

STOELMASSAGE EN DE BELASTINGDIENST

Stoelmassage als arbo-verstrekking

Bepaalde arbo-verstrekkingen zijn vrijgesteld van loonheffing (zie paragraaf 17.4 van de Handleiding). Onder een aantal voorwaarden kunt u ook een stoelmassage vrij verstrekken. Een stoelmassage is bijvoorbeeld een drukpuntmassage ter bevordering van de lichamelijke conditie en ter voorkoming van beroepsziekten zoals stress en RSI. Voor het vrij verstrekken van stoelmassage gelden de volgende voorwaarden:

 • U beschikt over een arbo-plan
 • De stoelmassage maakt in redelijkheid deel uit van dit arbo-plan.
 • De stoelmassage vindt onder werktijd plaats.
 • Uw werknemer is geen eigen bijdragen verschuldigd.
 • Voor uw werknemer is geen sprake van een aanmerkelijke privé-besparing

Stoelmasage en BTW

Aftrek voorbelasting; afnemer prestatie; stoelmasseuse Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein verbruiksbelastingen Besluit van 30 januari 2002, nr. CPP2002/292M.
De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten. Vraag Een ondernemer sluit met een masseuse contracten af, waarbij de masseuse tegen betaling massage verricht bij werknemers, met het doel stressgerelateerde klachten op de werkplek weg te nemen of te verminderen. De spanningen kunnen aanleiding geven tot klachten zoals bijvoorbeeld rugklachten, RSI en/of een algemeen verminderd welzijnsgevoel. Teneinde deze klachten te verminderen worden hoofd, nek, schouders, armen en handen gemasseerd. De behandeling duurt ongeveer 15 minuten en vindt plaats op de werkplek, in een speciaal daarvoor ontworpen stoel. Per behandeling wordt een bedrag aan de werkgever in rekening gebracht.

 1. Is de ondernemer de afnemer van de onderhavige prestatie? zo ja,
 2. Kan hij de voorbelasting ter zake in aftrek brengen? zo ja,
 3. Is het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 (hierna: het BUA) van toepassing?

Antwoord

 1. De werkgever contracteert en betaalt de masseuse. De werkgever kan gelet op het contract met de masseuse en het genot dat hij van de prestaties heeft, worden aangemerkt als de afnemer van de prestaties.
 2. De ondernemer heeft om die reden op grond van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van voorbelasting.
 3. De massages hebben onder meer tot doel spanningen weg te nemen en het algemene welzijnsgevoel van de werknemers te bevorderen. De werknemers kunnen met deze massage (ook buiten de werksfeer om) gebaat zijn. Dit mogelijke consumptieve element acht ik onder de gegeven omstandigheden evenwel volstrekt ondergeschikt aan het belang dat de werkgever daarvan heeft. De werkgever hoopt en verwacht immers dat door de massages ziekteverzuim wordt voorkomen of verminderd. De massagediensten zijn derhalve geen personeelsvoorzieningen zoals bedoeld in het BUA, zodat de aftrek van voorbelasting niet wordt uitgesloten.

Onderzoek: de effecten van stoelmassage

Effecten van stoelmassage, volgens de TouchPro Europe methode, op de ervaren gezondheid van werknemers. (2006)
Door Drs. Freeke de Bresser, Dr. Catelijne Joling en Dr. Inge Houkes

In deze studie is onderzocht of een stoelmassage interventie, volgens de TouchPro Europe methode, effect heeft op de ervaren gezondheid van werknemers. Hiertoe is een gerandomiseerd experiment uitgevoerd bij 76 kantoormedewerkers. De interventiegroep heeft 16 weken, één maal per week, stoelmassage ontvangen. De controlegroep heeft geen stoelmassage ontvangen. Uit de resultaten bleek dat bij de interventiegroep psychische vermoeidheid en klachten aan het bewegingsapparaat significant verminderd waren ten opzichte van de controlegroep.

Als werknemers gedurende langere tijd moeten werken in een situatie die hun mentale en emotionele belastbaarheid te boven gaat, is de kans groot dat zij last krijgen van allerlei psychische en lichamelijke klachten, die op termijn kunnen leiden tot ziekte.
Naast fitness en relaxatie bestaat er op dit gebied tegenwoordig ook stoelmassage als preventiemiddel. De veronderstelling is dat door middel van drukpuntmassage de conditie van het lichaam bevorderd wordt en aan het werk gerelateerde ziekten, zoals RSI en de symptomen van stress voorkomen kunnen worden.

Deelonderzoek naar de effecten van TouchPro Europe stoelmassage door Joy Fang (2005)
Het 1e deelonderzoek naar de effecten van TouchPro® Europe stoelmassage door Joy Fang. Bij de intake hadden de 17 deelnemers aan het onderzoek samen 79 klachten (=100 %)

De onderzoekresultaten en de eindevaluatie laten de volgende resultaten zien:

 • Klachten verdwenen: 30,4% (24 klachten)
 • Klachten sterk afgenomen: 40,5% (32 klachten)
 • Klachten min of meer hetzelfde gebleven: 29,1% (23 klachten)
 • Spanningsniveau gedaald: 87,5%
 • Helderheid toegenomen: 79,9%
 • Impact werkdruk afgenomen: 80,4%